ВЕСТИ - уређује проф. Јасмина Манић

 

 

 

IN MEMORIAM

andjela

Анђела Ранчић


(16.1.2003-16.8.2019.)

...

,,Зар мислиш да моја рука,

Колено,

Или глава,

Могу да постану глина,

Корен брезе

И трава?

 

Да нека малецка тајна,

Ил’ неки треперав страх

Могу да постану сутра

Тишина,

Тама

И прах ?

 

Знаш, ја сам стварно са звезда.

Сав сам од светлости створен.

 

Ништа се у мени неће

Угасити ни скратити.

 

Само ћу,

Обично тако,

Једне случајне зоре

Свом неком далеком сунцу

Златних се очију вратити.

...

Ако ти јаве: умро сам,

Ти знаш – ја то не умем.

 

Љубав је једини ваздух

Који сам удисао.

И осмех једини језик

Који на свету разумем.

 

На ову земљу сам свратио

Да ти намигнем мало.

Да за мном остане нешто

Као лепршав траг.

 

Немој да будеш тужан.

 

Толико ми је стало

да останем у теби

будаласт,

чудно драг.

 

Ноћу кад гледаш у небо,

И ти намигни мени.

 

То нека буде тајна.

 

Упркос данима сивим,

Кад видиш неку комету

Да видик зарумени,

Упамти: то ја још увек

Шашав летим и живим’’.

 

Заувек твоје II-2

Колектив и управа Гимназије Пирот

 

 

 

 

 

 

 

Списак уџбеника за I разред

1. Читанка за први разред гимназија и средњих школа – др Ана Стишовић-Миловановић, др Оливера Радуловић, др Вукосава Живковић - Едука

2. Српски језик за први разред гимназија и средњих стручних школа – др Душка Кликовац, мр Љиљана Николић - Едука

3. a)New Headway Pre-Intermediate 4th Edition, Student’s Book - Liz Soars, John Soars - ’The English Book’

b)New Headway Pre-Intermediate 4th Edition, Workbook - Liz Soars, John Soars - ’The English Book’

4. New Matrix Pre-Intermediate - Kathy Gude, Michael Duckworth, Rosemary Nixon - ’The English Book’

5. Solutions Pre-Intermediate - Tim Falla, Paul A Davies - ’The English Book’

6. Le nouveau taxi 2- 1.раз.- Robert M.- Data status (Француски јез. – уџбеници се користе две године)

7. Le nouveau taxi 2-1.раз. - радна свеска- Robert M.- Data status

8. Belleville 2 – Thierry Gallier, Odile Grand-Clement – CLE International

9. Version originale 2 – M. Denyer, A. Garmendia, C. Royer, M. L. Lions-Olivieri – Klett

10. Руски језик: Уџбеник по коме ће се радити биће познат од 1. 9. 2019.

11. Латински језик за 1. разред гимназије- Марјанцa Пакиж, Драган Димитријевић- Завод за уџбенике; Латински језик за 1. разред средње школе – Љ. Вулићевић, М. Маскарели – Завод за уџбенике

12. Историја за 1. разред гимназије ( сви смерови) - Мирко Обрадовић – Клетт; Алтернативни уџбеници који се могу користити у настави: Историја за 1. разред гимназије – С. Ферјанчић, Д. Стефановић, Р. Радић – Фреска; Историја за 1. разред гимназије – Т. Катић, Д. Илијин – Завод за уџбенике

13. Географија за 1. разред гимназије - Дејан Шабић, Рајко Галић, Снежана Вујадиновић – Нови Логос

14. Биологија 1 – Уџбеник по коме ће се радити биће познат од 1. 9. 2019.

15. Математика 1 – Збирка задатака и тестова за први разред гимназије Живорад Ивановић, Срђан Огњановић – Круг

16. Физика за 1. разред гимназије -књига- Наташа Чалуковић- Круг

17. Физика 1 – Збирка задатака за 1. разред гимназије - Наташа Чалуковић- Круг

18. Хемија 1 – Уџбеник за први разред гимназије - аутори: Татјана Недељковић

- издавач: Нови Логос

19. Хемија 1 - Збирка задатака с лабораторијским вежбама за први разред гимназије природно-математичког смера - Драгица Тривић; Милош Милчић, Вук Вуковић – Klett

20. Хемија 1- Уџбеник за први разред гимназије природно-математичког смера - Драгица Тривић, Милош Милчић - Klett

21. Ликовна култура – Лидија Жупанић-Шуица – Клетт

22. Музичка култура за гимназије - Соња Маринковић – ЈП Завод за уџбенике;

Алтернативни уџбеник: Музичка култура 1, за први разред гимназије - Александра Паладин – Нови Логос

НАПОМЕНА: ЗА РЕФОРМИСАНИ 1. И 2. РАЗРЕД ЈОШ УВЕК ЗА БИОЛОГИЈУ НЕМА ЗВАНИЧНО ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ.

 

Списак уџбеника за II разред

1. Читанка за 2.разред гимназије - Миодраг Павловић- Клетт

2. Граматика 2- Весна Ломпар -Клетт

3. New Headway-Inermediate Student s Book-Fourth edition -John and Liz Soars -The eng. book

4. New Headway-Inermediate Workbook-Fourth edition- John and Liz Soars -The eng. book

5. New Headway: Upper- intermediate 4th edition - društveno jezički smer -John and Liz Soars -The eng. book

6. Upstream Intermediate B1+ - Express Publishing – Oxford Centar

7. Focus 2 – Patricia Reilly, Marta Uminska, Bartosz Michalowski, Rod Fricker - Akronolo

8. Le nouveau taxi 2-2.raz. Methode de france -oba smera- Robert M. -Data status;

9. Le nouveau taxi 2-2.razред Methode de france - радна свеска-оба смера- Robert M.- Data status;

10. Belleville 2 – Thierry Gallier, Odile Grand-Clement – CLE International

11. Version originale 2 – M. Denyer, A. Garmendia, C. Royer, M. L. Lions-Olivieri – Klett

12. Руски језик - Уџбеник по коме ће се радити биће познат од 1. 9. 2019.

13. Латински јез. за 2. год. гимназије- М.Пакиж, Т. Киселички, М. Кисић -Завод за уџб.

14. Историја за 2.раз. гимназије прир.-мат.смера- Биљана Крстић, Александар Крстић- Фреска

15. Историја за 2.раз. гимназије друштв.-јез.смера – К. Митровић- Завод за уџбенике; Алтернативни уџбеници: Историја за 2.раз. гимназије друштв.-јез.смера- Срђан Пириватрић- Клетт; Историја за 2.раз. гимназије друштв.-јез.смера – Р. Радић, Ј. Милановић - Фреска

16. Географија за 2. раз. гиманзије- Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић-Кљајић - Клетт

17. Биологија за 2. разред прир.-мат. смера – Уџбеник по коме ће се радити биће познат од 1. 9. 2019.

18. Биологија за 2. разред друштв.-јез. смера – Уџбеник по коме ће се радити биће познат од 1. 9. 2019.

19. Математика 2 – Збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа – Живорад Ивановић, Срђан Огљановић – Круг

20. Збирка решених задатака из математике 2- Вене Богославов – ЈП Завод за уџбенике

21. Математика за гимназију природно-математичког смера – Владимир Мићић, Срђан Огњановић, Живорад Ивановић – ЈП Завод за уџбенике

22. Физика 2 –уџбеник за друштвено-језички смер - Милан Распоповиц - Завод за уџбенике

23. Физика 2- књига за математички смер- М. Распоповић, Ј. Шетрајчић, З. Распоповић- Завод за уџб.

24. Физика 2- збирка задатака и тестова за други разред гимн.- Наташа Чалуковић, Наташа Каделбург- Круг

25. Хемија -неорганска хемија за 2.раз. за прир-мат смер- Уџбеник по коме ће се радити биће познат од 1. 9. 2019.

26. Хемија 1.-за 2. раз.- збирка зад. за прир-матем.смер- Уџбеник по коме ће се радити биће познат од 1. 9. 2019.

27. Хемија -органска хемија за гим. друш-јез смер- Уџбеник по коме ће се радити биће познат од 1. 9. 2019. Наставни планови и уџбеници су у изради.

28. Психологија за 2.раз.гимназије -Жарко Требјешанин- Завод за уџбенике; Алтернативни уџбеници: Психологија за 2.раз. гимн. – Никола Рот, Славољуб Радоњић – Завод за уџенике; Психологија 2 – Биљана Милојевић-Апостоловић – Нови Логос

29. Информатика за други разред гимназије – Филип Марић, Душко Трифуновић, Срђан Трајковић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин – Клетт

30. Ликовна култура 2 – уџбеник за други разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељења – Лидија Жупанић-Шуица

31. Ликовна култура 2 – уџбеник за други разред гимназије општег типа и природно-математичког смера – Лидија Жупанић-Шуица

32. Музичка култура за гимназије - Соња Маринковић - ЈП Завод за уџбенике;

Алтернативни уџбеник: Музичка култура 2, за други разред гимназије - Александра Паладин - Нови Логос

НАПОМЕНА: ЗА РЕФОРМИСАНИ 1. И 2. РАЗРЕД ЈОШ УВЕК ЗА БИОЛОГИЈУ НЕМА ЗВАНИЧНО ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ.

Напомена (хемија): II разред – сви смерови

Наставни планови и програми за други разред по реформисаном програму су још увек у изради као и одговарајући уџбеници.

 

Списак уџбеника за III разред

1. Читанка за 3.раз. Гим-. Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ- Клетт

2. Српски језик 3, граматика за трећи разред гимназија и средњих стручних школа – Весна Ломпар, Александра Антић - Клетт

3. III1, III2 (III3, III4 за друго полугође): a)New Headway Upper-Intermediate 4th Edition - Liz Soars, John Soars - Student’s Book

b)New Headway Upper- Intermediate 4th Edition - Liz Soars, John Soars - Workbook

III3, III4 (за прво полугође): a)New Headway Intermediate 4th Edition - Liz Soars, John Soars - Student’s Book

b)New Headway Intermediate 4th Edition - Liz Soars, John Soars - Workbook

4. On Screen - Virginia Evans, Jenny Dooley - ‘Oxford Centar’

5. Focus 3 - Patricia Reilly, Marta Uminska, Bartosz Michalowski, Rod Fricker - ‘AKRONOLO’

6. Le Nouveau taxi 3.raz. Methode de france- Robert Menand -Data Status (уџбеници за 3. и 4. разред)

7. Belleville 3 - Thierry Gallier, Odile Grand-Clement, Vickie Moore, Aline Volte - CLE International

8. Version originale vert – M. Denyer, C. Olivier, E. Perrichon - Klett

9. Привет 2- ruski jez. књига- група аутора- Data Status

10. Историја за 3.раз. гимназије прир.-мат. смера и 4.раз. друштв.-јез. смера – Ђ. Ђурић, М. Павловић – Завод за уџбенике; Алтернативни уџбеници: Историја за 3.раз. гимназије прир.-мат. смера и 4.раз. друштв.-јез. смера -Мира Радојевић- Клетт; Историја за 3.раз. гимназије прир.-мат. смера и 4.раз. друштв.-јез. смера – Р. Љушић, Љ. Димић - Фреска

11. Историја за 3.раз. гимназије друштв.-јез. смера - В. Дабић, М. Антоловић, Д. Омчикус- Клетт

12. Географија за 3. раз. гиманзије- В. Ковачевић, Б. Младеновић-Кљајић - Клетт

13. Логика -Михајло Марковић- Завод за уџбенике; Алтенативни уџбеници: Логика – Иван Коларић - Романов; Логика – Гајо Петровић – Круг Коммерце

14. Биологија за III разред гимназије природно-математичког смера - Радомир Коњевић, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић - ЗУНС Београд

15. Биологија за III разред гимназије друштвено-језичког смера - Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Драгана Цветковић, Гордана Матић, Александра Кораћ - ЗУНС Београд

16. Математика 3 - збирка задатака за 3.раз.гимн.- Живорад Ивановић, Срђан Огњановић- Круг

17. Математика за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера – Јован Кечкић – ЈП Зазод за уџбенике

18. Збирка решених задатака из математике – Вене Богославов – ЈП Завод за уџбенике

19. Физика 3 друш-јез- Милан Распоповић,Зоран Распопвиц- Завод за уџб.

20. Физика 3 – Физика за трећи разред гимназија природно-математичког смера – Наташа Каделбург, Коста Панић - Круг

21. Физика 3 -збирка задатака и тестова за трећи раз. гимн.- Наташа Ксделбург, Коста Панић- Круг

22. Органска хемија 3 - Татјана Недељковић - Нови Логос

23. Збирка задатака из хемије за III и IV разред - Јанош Чанади, Велимир Попсавин

- Завод за уџбенике

24. Ликовна култура 3 – Лидија Жупанић-Шуица – Клетт

25. Информатика за трећи разред гимназије – Филип Марић - Клетт

26. Музичка култура за гимназије - Соња Маринковић - Завод за уџбенике

 

Списак уџбеника за IV разред

1. Читанка за 4. разред гимн. – Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ – Клетт

2. Граматика срп. јез за гимн. од 1. до 4. раз.- В. Ломпар, А. Антић- Клетт

3. IV1, IV2: a)New Headway Advanced 4th Edition - Liz Soars, John Soars - Student’s Book

b)New Headway Advanced 4th Edition - Liz Soars, John Soars - Workbook

4. IV3, IV4: a)New Headway Upper-Intermediate 4th Edition - Liz Soars, John Soars - Student’s Book

b)New Headway Upper- Intermediate 4th Edition - Liz Soars, John Soars - Workbook

5. On Screen 4 - Virginia Evans, Jenny Dooley - ‘Oxford Centar’

6. Focus 4 - Patricia Reilly, Marta Uminska, Bartosz Michalowski, Rod Fricker - ‘AKRONOLO’

7. Le nouveau taxi 3. methode de france- Robert Menand- Data Status (3. и 4. разред);

8.Belleville 3 - Thierry Gallier, Odile Grand-Clement, Vickie Moore, Aline Volte - CLE International

9. Version originale vert – M. Denyer, C. Olivier, E. Perrichon - Klett

10. Руски језик за IV разред гимназије и угоститељско-туристичке школе, четврта година учења – Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев – Завод за уџбенике

11. Историја за 3.раз. гимназије прир.-мат. смера и 4.раз. друштв.-јез. смера – Ђ. Ђурић, М. Павловић – Завод за уџбенике; Алтернативни уџбеници: Историја за 3.раз. гимназије прир.-мат. смера и 4.раз. друштв.-јез. смера -Мира Радојевић- Клетт; Историја за 3.раз. гимназије прир.-мат. смера и 4.раз. друштв.-јез. смера – Р. Љушић, Љ. Димић - Фреска

12. Социологија за 4. раз. гимназије – група аутора – Завод за уџбенике; Алтернативни уџбеници: Социологија за 4. раз. гимназије- Владимир Вулетић- Клетт; Социологија за 4. раз. Гимназије – Милена Станојевић – Нови Логос

13. Историја филозофије за IV разред- Кораћ – Павловић – Завод за уџбенике; Алтернативни уџбеници: Филозофија – Иван Коларић - Романов; Филозофија - Цекић – Савић – Цветковић – Завод за уџбенике

14. Устав и права грађана за 4. раз. гимназије -Милан Гачановић- Клетт; Алтернативни уџбеници: Устав и права грађана за 4. раз. Гимназије – Славко Тадић – Завод за уџбенике; Устав и права грађана за 4. раз. Гимназије – Владимир Ђурић – Нови Логос

15. Уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера - Биљана Стојковић, Јасмина Шинжар Секулић - Клетт

16. Математика 4 – Збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа -Ж.Ивановић, С.Огњановић- Круг

17. Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа недељно – Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић – ЈП Завод за уџбенике

18. Математика са збирком задатака за четврти разред гимназије – Јован Кечкић – ЈП Завод за уџбенике

19. Физика 4 -јез.смер- Милан Распоповић- Завод за уџб.

20. Физика 4 збирка зад. друш.језички смер- Наташа Чалуковић- Круг

21. Физика за 4 за четврти разред гимназије са збирком задатака и тестова- Наташа Чалуковић- Круг

22. Збирка задатака из физике за 4. раз. прир-мат. смера - Наташа Чалуковић- Круг

23. Хемија -за 4. Раз. за општу гимн. и прир-мат. смер -Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић- Завод за уџбенике

24. Збирка задатака из хемије за III и IV разред - Јанош Чанади, Велимир Попсавин - Завод за уџбенике

25. Информатика за четврти разред гимназије – Душа Вуковић, Миодраг Ђуришић, Станка Матковић – Завод за уџбенике

26. Ликовна култура – Лидија Жупанић-Шуица – Клетт

27. Музичка култура за гимназије - Соња Маринковић - ЈП Завод за уџбенике

 

 

 

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА БИЛИНГВАЛНО ОДЕЉЕЊЕ

-писмени део испита у суботу 25. маја, кандидати треба да дођу у Гимназију Пирот до 09:30h

-усмени део испита у недељу 26. маја, кандидати треба да дођу у Гимназију Пирот до 09:30h

Са собом понети оверену ђачку књижицу са сликом и прибор за писање

 

 

СПИСАК  УЏБЕНИКА ЗА I РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ЗА ШК. 2018/19

СРПСКИ ЈЕЗИК

Читанка,уџбеник  за први разред гимназије и средњих стручних школа, Клет, Београд, 2017.

Граматика, уџбеник за први разред гимназије и средњих стручних школа, Клет, Београд, 2017.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

New Headway Pre-Intermediate Students Book, Fourth Edition, John and Liz Soars, OXFORD

New Headway Pre-Intermediate Students Workbook, Fourth Edition, John and Liz Soars, OXFORD

ЗА СВЕ СМЕРОВЕ ГИМНАЗИЈЕ

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

I РАЗРЕД

Udžbenik    -  Le nouveau taxi 2, méthode de français, Robert Menand

Francuski jezik za I i II razred srednje škole /A2/

Hachette, Paris  Datastatus Beograd

Radna sveska – Cahier d’exercices Le nouveau taxi 2,

Laure Hutchings , Nathalie Hirchprung

Hachette, Paris

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

ЛАТИНСКИ ЈЕТИК ЗА 1.РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ,

Д. Димитријевић,М. Пакиз, ЗУНС ,Београд

ИСТОРИЈА

- Историја за први разред Гимназије аутор Мирко Обрадовић, Клет.

ГЕОГРАФИЈА

Географија за 1. разред гимназије

Винко Ковачевић

Босиљка Младеновић Кљајић

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА   за први разред средње школе, Круг, Београд

МАТЕМАТИКА

Математика 1; Збирка задатака за први разред гимназије, Ж.Ивановић,С. Огњановић, Круг

уџбеник није обавезан

ХЕМИЈА

Природно-математички смер

Хемија 1,  Д. Тривић,М. Милчић, Клет, 2014.

Збирка задатака из хемије за први и други разред,Р. Николајевић,М. Шурјановић, Завод за уџбенике, Београд, 1991.

Друштвено- језички смер

Општа хемија, Славољуб Ђукић, Радивој Николајевић, Милена Шурјановић, Завод за уџбнике, Београд 1991.

Неорганска хемија (за I разред гимназије друштвено-језичког смера), Момчило Јевтић, Завод за уџбенике,Београд, 1991.

БИОЛОГИЈА

Уџбеник биологије за први разред гимназије,Т. Берић,Г. Субаков- Симић, П. Јанаћковић,  ЛОГОС

ФИЗИКА

Физика за 1.разред гимназије, Н. Чалуковић, КРУГ, Београд

Збирка задатака и тестова за први разред гимназије, Физика 1, Н.Чалуковић

Уџбеници за II,III и IV разред  су исти као и за претходну годину.

 

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

ученици из Пиротског округа полажу  у Гимназији Бора Станковић у Нишу 03. јуна од 10:00. Пријављено је 57 ученика.

 

***Од 55 ученика који су полагали пријемни положоло је 23 ученика***

На линку испод је листа прелиминарних резултата са шифрама ученика уместо имена (у складу са законом о заштити података)

Прелиминарни резултати пријемног за ученике са посебним способностима за информатику

И коначно тестови и упутства по којима се бодује:

https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2018/06/08.-2018-Prijemni_MAT_Informatika_Test.pdf

https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2018/06/08.-2018-Prijemni_Matematika-Informaticka-odeljenja_Uputstvo-za-pregledanje.pdf

Ако сматрате да сте оштећени приликом прегледа и бодовања теста, жалбе се улажу у четвртак 7. јуна у Гимназији "Бора Станковић" у Нишу.

 

 

На сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања постоје пробни тестови за пријемни испит. Линкови су испод:

http://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2018/05/2018-Probni_Prijemni__Informatika-i-racunarstvo.pdf

http://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2018/05/Re%C5%A1enja-Probni_Prijemni__Informatika-i-racunarstvo.pdf

Срећно!

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА БИЛИНГВАЛНО ОДЕЉЕЊЕ 2018.год.

Пријављено је 28 ученика. Положили су сви ученици са 15 и више бодова.

 

 

Обавештење за професоре и ученике

Седница наставничког већа ће се одржати 21.08.2017. год. са почетком у 9 часова.

Полагање поправних испита ће се одржати почев од 21.08.2017. у 10 часова.

 

 

Списак уџбеника за I разред шк.2017/18

Рб назив уџбеника аутори издавачка кућа

1. Читанка за 1.разред гимназије- Миодраг Павловић- Клетт

2. Граматика 1- Весна Ломпар- Клетт

3. New Headway-Pre-Intermediate Student s Book-Fourth edition- John and Liz Soars- The eng. book

4. New Headway-Pre-Intermediate Workbook-Fourth edition- John and Liz Soars -The eng. book

5. Le nouveau taxi 2- 1.разред- Robert M.- Data status

6. Le nouveau taxi 2-1.разред - радна свеска- Robert M.- Data status

7. Руски језик за гимназије и угос-тур. Школе- П.Пипер, М.Петковић, В.Раичевић- Завод

8. Латински језик за 1.год. гимназије- Марјанца П., Драгана Д.- Завод

9. Историја за 1.разред гимназије ( сви смерови) -Мирко Обрадовић- Клетт

10. Географија за 1. разред гимназије- В.Кобачевић,Б.Мкљајић- Клетт

11. Биологија за 1.разред гимназије- Нада Шербан,Мирко Цвијан, Радиша Јанчић -Завод за уџбенике.

12. Математика 1.разред гимназије - Ж.Ивановић,С.Огњановић- Круг

13. Физика 1-књига- Наташа Чалуковић- Круг

1.4 Физика 1- збирка- Наташа Чалуковић- Круг

15. Хемија 1-књига за прир.-математ. смер- Драгица Тривић, Милош Милчић- Клетт

16. Хемија 1.-за 2. разред - збирка задатака за прир-матем. смер- М.Шурјановић, Р.Николајевић- Завод

17. Хемија 1-општа хемија за друштвено-језички смер -С.Ђукић,Р.Николајевић,М.Шурјановић -Завод

 

Списак уџбеника за II разред шк.2017/18

Рб назив уџбеника аутори издавачка кућа

1. Читанка за 2.разред гимназије - Миодраг Павловић- Клетт

2. Граматика 2- Весна Ломпар -Клетт

3. New Headway-Inermediate Student s Book-Fourth edition -John and Liz Soars -The eng. book

4. New Headway-Inermediate Workbook-Fourth edition- John and Liz Soars -The eng. book

5. Le nouveau taxi 2-2.разред Methode de france –оба смера - Robert M. -Data status

6. Le nouveau taxi 2-2.разред Methode de france - радна свеска-оба смера- Robert M.- Data status

7. Руски језик за 2.разред од 1.септембра

8. Латински језик за 2.год. гимназије- М.Пакиж, Т Киселички -Завод за уџб.

9. Историја за 2.раз. гимназије прир.-мат.смера- Биљана Крстић, Александар Крстић- Фреска

10. Историја за 2.раз. гимназије друш.-јез.смера- Срђан Пириватрић- Клетт

11. Географија за 2. разред гиманзије- В.Ковачевић, Б.М.Кљајиц- Клетт

12. Биологија за 2.разред прир.-мат.смера- за одељења II-3 и II-4- Бригита Петров, Милош Калезић -Завод за уџб.

13. Биологија за друш.-језички смер за одељења II-1 и II-2- Бригита Петров, М.Калезић, Р.Коњевић, Дмитар Л. -Завод за уџб.

14. Математика 2.разред гимназије (за језички смер)- Н.Икодиновић, С.Димитријевић, С.Алексић -Клетт

15. Математика-збирка задатака и тестова за 2 раз. гимназије (за математички смер)- Живорад Ивановић, Срђан Огњановић- Круг

16. Физика 2 збирка -језички смер- Милан Распоповић, Татјана Бобић- Завод за уџб.

17. Физика 2-језички смер- М. Распоповић, Ј. Шетрајчић, З. Распоповић- Завод за уџб.

18. Физика 2- књига за математички смер- М. Распоповић, Ј. Шетрајчић, З. Распоповић- Завод за уџб.

19. Физика 2- збирка за математички смер- Наташа Чалуковић- Круг

20. Хемија -неорганска хемија за 2.раз. за прир-мат. смер- Снежана Рајић- Завод за уџб.

21. Хемија 1 -за 2. разред- збирка зад. за прир-матем.смер- М.Шурјановић, Р.Николајевић- Завод за уџб.

22. Хемија -органска хемија за гимназије друш-јез смер- Владимир Павловић, Раде Марковић -Завод за уџб.

23. Психологија за 2.разред гимназије -Жарко Требјешанин- Завод за уџб.

 

Списак уџбеника за III разред шк.2017/18

Рб назив уџбеника аутори издавачка кућа

1. Читанка за 3.раз. гимназије -Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ- Клетт

2. New Headway-Intermediate Student s Book-Foutrh edition- John and Liz Soars- English book

3. New Headway-Intermediate Workbook-Fourth edition-John and Liz Soars- English book

4. New Headway-Upper-Intermediate Student s Book-Fourth edition- John and Liz Soars -English book

5. New Headway-Upper-Intermediate Workbook-Fourth edition -John and Liz Soars and Jo McCaul- English book

6. Le nouveau taxi 3.разред Methode de france- Robert Menand -Data Status

7. Le nouveau taxi 3.разред Methode de france – радна свеска- Robert Menand- Data Status

8. Privet 2- руски језик књига- група аутора- Data Status

9. Privet 2- радна свеска- група аутора - Data Status

10. Историја за 3.раз. гимназије прир.-мат.смера -Мира Радојевић- Клетт

11. Историја за 3.раз. гимназије друш.-јез.смера -В. Дабић,М. Антоловић, Д. Омчикус- Клетт

12. Географија за 3. раз. гиманзије- В. Ковачевић, Б. Младеновић Кљајић- Клетт

13. Логика 3 -Михајло Марковић- Завод за уџб.

14. Биологија за 3.раз прир.-мат.смера за III-3 и III-4 одељење Г.Цвијић, Ј.Ђорђевић , Н.Недељковић ,Р.Коњевић- Завод за уџб.

15. Биологија за 3 раз.друш.-јез. смер за одељење III-1- Г.Цвијић, Ј.Ђорђевић , Н.Недељковић ,Г.Матић - Завод за уџб.

16. Биологија 3 општи смер за одељење III-2- Г.Цвијић, Ј.Недељковић, Н.Недељковић- Завод за уџб.

17. Математика збирка 3.раз.гимназије - Ж.Ивановић, С.Огњановић- Круг

18. Физика 3 друш-јез.- Милан Распоповић,Зоран Распопвић- Завод за уџб.

19. Физика 3 друш-јез-збирка- Н.Каделбург, К.Панић- Круг

20. Физика 3-прир.-математ.- Н.Каделбург, К.Панић- Круг

21. Физика 3 -збирка- Наташа Чалуковић- Круг

22. Хемија -за 3.разред за општу гимназију - прир-мат. смер и информатички смер- Т. Недељковић- Логос

23. Хемија -збирка за 3 и 4 раз. гимназије- Јанош Чанади, Велимир Попсавин- Завод за уџб.

 

 

 

Списак уџбеника за IV разред шк.2017/18

Рб назив уџбеника аутори издавачка кућа

1. Читанка за 4.разред гимназије - Љ. Бајић,М. Павловић, З. Мркаљ- Klett

2. Граматика срп.јез за гим. од 1-4 раз- В. Ломпар, А. Антић- Клетт

3. New Headway-Upper-Intermediate Student s Book-Fourth edition- John and Liz Soars- English book

4. New Headway-Upper-Intermediate Workbook -Fourth edition- Jonh and Liz Soars and Jo McCaul- English book

5. Le nouveau taxi 3.methode de france- Robert Menand- Data Status

6. Le nouveau taxi 3.methode de france -radna sveska- Robert Menand- Data Status

7. Privet 2-руски језик књига- група аутора- Data Status

8. Privet 2-руски језик рад.свеска- група аутора- Data Status

9. Privet 3 -руски језик књига- група аутора- Data Status

10. Privet 3 -руски језик рад. свеска- група аутора- Data Status

11. Историја за 4.раз. гимназије друш.-јез.смера- Мира Радојевић- Клетт

12. Социологија за 4.раз. гимназије- Владимир Вулетић- Клетт

13. Филозофија за средњу школу- Милош Јеремић- Клетт

14. Устав и права грађана за 4. раз. гимназије -Милан Гачановић- Клетт

15. Биологија 4 општи смер за одељење IV-5- Д.Цветковић, Д.Лакушић, Г.Матић,А.Кораћ- Завод за уџб.

16. Биологија за 4.раз прир.-мат.смер за одељења IV-3 и IV-4- Д.Цветковић,Д.Лакушић, Г.Матић,А.Кораћ- Завод за уџб.

17. Математика збирка за 4.раз.гим.-сва три смера -Ж.Ивановић, С.Огњановић- Круг

18. Физика 4 -јез.смер- Милан Распоповић- Завод за уџб.

19. Физика 4 збирка зад. друш.језички смер- Наташа Чалуковић- Круг

20. Физика уџбеник за 4 раз.-прир-мат.смера гимназије- Наташа Чалуковић- Круг

21. Физика 4 раз.прир-мат. смер -збирка- Наташа Чалуковић- Круг

22. Хемија -за 4.раз за општу гимназију и прир-мат. смер -Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић -Завод за уџб.

23. Хемија -збирка за 3 и 4 раз. гимназије- Јанош Чанади, Велимир Попсавин- Завод за уџб.

 

 

 

 

 

 

 

Саопштење  за ученике, родитеље и наставнике

Пријаве за полагање поправних, разредних и ванредних испита подносе се 18. августа од 9 до 11 часова у секретаријату школе, а испити ће се одржати 21. августа од 10 сати, према распореду који ће бити истакнут на огласној табли.

 

Часови одељенског старешине одржаће се 31. августа 2017.  године, по следећем распореду:

- за ученике првог и трећег разреда у  10 часовва

- за ученике другог и четвртог разреда у 8 часова.

 

Родитељски састанак за ученике првог разреда одржаће се 31. августа у 18 часова.

 

Настава у школској 2017/18 години почиње у петак 1. септембра 2017. године по следећем распореду смена:

- први и трећи разред у поподневној смени

- други и четврти разред у преподневној смени.

 

 

 

Информације везане за упис у школску 2017/2018 год.


Упис ученика у први  разред Гимназије Пирот школске 2017/2018 год. обавиће се 4. и 5. јула 2017. год. у времену од 8-15 часова.


Приликом уписа потребно је доставити школи следећа документа:

1) Пријаву за упис;

2) Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;

3) Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци);

За упис у гимназију није потребно подносити потврду о испуњавању здравствених услова.

 

 

Матуранткиња Гимназије Пирот Мирјана Пејчић освојила је 4. место на државном такмичењу из енглеског језика.
Такмичење је одржано 17. априла у Београду а Мирјанина менторка је професорка Нина Мартиновић.

На окружном такмичењу из историје, које је у суботу 16.aприла  одржано у Економској школи, матуранти Гимназије Јелена Видановић и Момчило Здравковић пласирали су се на републичко такмичење. Ментор ових ученика је професор Давор Лазаревић.


На међуокружном такмичењу из хемије, које је у суботу 16.априла одржано у Нишу, Никола Манић, ученик другог разреда Гимназије, освојио је друго место и пласирао се на републичко такмичење. Николин ментор је професор Немања Јонић.


На окружном такмичењу у рецитовању, које је у суботу 16.априла одржано у Белој Паланци, Мила Ћирић, ученица другог разреда Гимназије, освојила је друго место. Милин ментор је професорка Бисерка Костић.

 

У суботу 9.априла у Гимназији су одржана окружна такмичења из биологије и српског језика (Књижевна олимпијада).
На државно такмичење из биологије отићи ће шесторо ученика:
Димов Катја и Вељковић Ивана (1. разред), Јоцић Никола, Штетић Милица, Тошић Милица, Игић Милица ( 2.разред) и Павлов Лола и Величковић Сташа (4. разред).
Ментори такмичара су професорке Александра Здравковић и Марина Мијалковић.


На државно такмичење из Књижевне олимпијаде пласирало се седморо ученика првог разреда: Радовановић Ана, Савић Меланија, МИјалковић Јелена, Стефановић Милан, Станчић Бранка, Костић Уна и Даница Поп-Крстић. Такође, Гимназију ће представљати и три матуранткиње: Јасна Пејчић, Бојана Стаменковић и Ана Филиповић.
Ментори ових ученика су професорке Бисерка Костић, мр Сузана Јовановић и Ивана Костадиновић.


У недељу 10.априла у Лесковцу је одржано окружно такмичење у кошарци на коме је мушка екипа Гимназије освојила треће, а женска прво место и пласман на државно првенство у кошарци.
Кошаркаше и кошаркашице је припремао професор Зоран Мадић.
Наредног викенда у Београду четворо ученика ће учествовати на државном такмичењу из енглеског језика, а у Алексинцу ће деветоро ученика представљати школу и град на државном такмичењу из физике.

 

На 58. државном такмичењу из математике, у организацији Друштва математичара Србије, учествовало је петоро ученика Гимназије Пирот који су били представници Пиротског округа:
Алекса Стефановић и Коста Младеновић, ученици првог, и Кристијан Илић, Лука Поповић и Милан Станковић, ученици четвртог разреда.
Алекса Стефановић освојио је другу награду, док су Коста Младеновић и Лука Поповић освојили похвале.
Ментори учесника такмичења су професорке Нада Поповић (први разред) и Жана Мадић (четврти разред).

Такмичење је одржано 5.марта у Краљеву.

 

На међународном такмичењу из информатике "Дабар" , на државном нивоу, Александар Соколовић, ученик четвртог разреда, освојио је 6.место и сребрну медаљу.
На државном такмичењу уцествовало је 200 ученика који су били распоређени у четири старосне категорије. Гимназију је представљало петоро уценика - Христина Николић, Сара Живковић и Нађа Ђорђевић, ученице другог разреда у млађој, и Лазар Алексић и Александар Соколовић, ученици четвртог разреда, у старијој категорији.
Такмичење је одржано 20.фебруара истовремено у Нишу, Крагујевцу и Београду.
Сви учесници државног такмичења су носиоци бронзаног одличја, а њихови ментори су професори информатике Ирена Видановић и Јовица Тасић.

 

- У среду 7.октобра у Свечаној сали школе биће одржана промоција монографије ХЕ Пирот.

Аутор монографије је професор историје Давор Лазаревић, а промоција почиње у 19 часова.


-  У четвртак 8. октобра у Свечаној сали школе са почетком у 19 часова биће одржано предавање Прича о CERN-у. Предавачи ће бити професорка Гимназије Пирот Нина Јовановић и  Славољуб Митић, професор Гимназије Светозар Марковић Ниш.


U periodu od utorka  29. septembra  do srede 2.oktobra sajt nije bio dostupan zbog tehnickih problema...

У суботу 30.маја 2015.  у 10 часова у Гимназији Пирот одржаће се полагање пријемног испита из француског језика за билингвално одељење.

На државном такмичењу из информатике „Дабар“, које се ове године први пут организује у Србији, ученици Гимназије Пирот остварили су значајне резултате. Сви ученици који су се изборили за пласман на државно такмичење добили су бронзане медаље, а по најбољих 15 ученика на државном златну и сребрну. Из наше школе ученици Николић Петар (II 4 одељење) и Станчев Алекса (I 3 одељење) освојили су 5. и 8. место и добитници су сребрног одличја.

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 GIMNAZIJA PIROT | Stari sajt |