ВЕСТИ - уређује проф. Јасмина Манић

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се ученици Гимназије Пирот да ће Одељењске заједнице бити одржане у понедељак 31.8.2020. године у школском дворишту по следећем распореду:

· Први разред са почетком у 9 часова;

· Други разред са почетком у 10 часова;

· Трећи разред са почетком у 11 часова;

· Четврти разред са почетком у 12 часова.

Обавештавају се родитељи ученика Гимназије Пирот да ће родитељски састанци бити одржани у понедељак 31.8.2020. године у школском дворишту по следећем распореду:

· Први разред са почетком у 17 часова;

· Други разред са почетком у 17:30 часова;

· Трећи разред са почетком у 18 часова;

· Четврти разред са почетком у 18:30 часова.

Моле се родитељи и ученици да улазе на ђачки улаз у школско двориште из улице Д. Миленковић и да се придржавају свих епидемиолошких мера (коришћења маске и држања дистанце).

 

Други и четврти разред 1.9.2020. крећу са наставом у преподневној смени, са почетком од 8 часова. Први и трећи разред 1.9.2020. крећу са наставом у послеподневној смени, са почетком од 13.30 часова.

ПИСМО РОДИТЕЉИМА

*****************

Поштовани родитељи будућих првака, упис у средњу школу почиње у четвртак 9.7. и траје до петка 10.7.2020. године од 8 до 15 часова. На упис је потребно понети извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном завршном испиту и сведочанство о завршеној основној школи. Ове године омогућено је и електронско пријављивање. Више информација о томе можете добити на https://euprava.gov.rs/

Због новонастале ситуације, потребно је на упис обавезно доћи са заштитним маскама.

Поштовани родитељи будућих првака,
упис у средњу школу почиње у четвртак 9.7. и траје до петка 10.7.2020. године од 8 до 15 часова. На упис је потребно понети извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном завршном испиту и сведочанство о завршеној основној школи. Ове године омогућено је и електронско пријављивање. Више информација о томе можете добити на хттпс://еуправа.гов.рс/
Због новонастале ситуације, потребно је на упис обавезно доћи са заштитним маскама.
Језик, медији и култура
Циљ предмета је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању образаца који ће ученику помоћи при сналажењу у модерном свету.
Здравље и спорт
Циљ похађања предмета је стицање и развијање знања, вештина и ставова које ће унапредити здравље и културу телесног вежбања.
Примењене науке
Циљ је развијање компетенција ученика, посебно научне и технолошке писмености.
Уметност и дизајн
Изборни предмет чији је циљ развијање креативности, изражавање у различитим медијима, као и стварање навике за укључивање у уметничке и културне догађаје у заједници.упис у средњу школу почиње у четвртак 9.7. и траје до петка 10.7.2020. године од 8 до 15 часова. На упис је потребно понети извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном завршном испиту и сведочанство о завршеној основној школи. Ове године омогућено је и електронско пријављивање. Више информација о томе можете добити на хттпс://еуправа.гов.рс/

Језик, медији и култура

Циљ предмета је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању образаца који ће ученику помоћи при сналажењу у модерном свету.

Здравље и спорт

Циљ похађања предмета је стицање и развијање знања, вештина и ставова које ће унапредити здравље и културу телесног вежбања.

Примењене науке

Циљ је развијање компетенција ученика, посебно научне и технолошке писмености.

Уметност и дизајн

Изборни предмет чији је циљ развијање креативности, изражавање у различитим медијима, као и стварање навике за укључивање у уметничке и културне догађаје у заједници.

 

 

 

Прелиминарни резултати пријемног испита за билингвално одељење


Списак уџбеника за I разред

Редни број:  назив уџбеника – аутори – издавачка кућа

1. Читанка за први разред гимназија и средњих школа – др Ана Стишовић-Миловановић, др Оливера Радуловић, др Вукосава Живковић - Едука

2. Српски језик за први разред гимназија и средњих стручних школа – др Душка Кликовац, мр Љиљана Николић - Едука

3. a)New Headway Pre-Intermediate 4th Edition, Student’s Book - Liz Soars, John Soars - ’The English Book’

b)New Headway Pre-Intermediate 4th Edition, Workbook - Liz Soars, John Soars - ’The English Book’

4. Le nouveau taxi 2- 1.раз.- Robert M.- Data status (Француски јез. – уџбеници се користе две године)

5. Le nouveau taxi 2-1.раз. - радна свеска-  Robert M.- Data status

6. Руски језик: Уџбеник по коме ће се радити биће познат од 1. 9. 2020.

7. Латински језик за 1. разред гимназије-  Марјанцa Пакиж, Драган Димитријевић- Завод за уџбенике; Латински језик за 1. разред средње школе – Љ. Вулићевић, М. Маскарели – Завод за уџбенике

8. Историја за 1. разред гимназије ( сви смерови) - Мирко Обрадовић – Клетт; Алтернативни уџбеници који се могу користити у настави:  Историја за 1. разред гимназије – С. Ферјанчић, Д. Стефановић, Р. Радић – Фреска; Историја за 1. разред гимназије – Т. Катић, Д. Илијин – Завод за уџбенике

9. Географија – уџбеник за 1. разред  гимназије -   Љиљана Гавриловић, Душан Гавриловић, Снежана Ђурђић – Завод за уџбенике

I разред сви смерови:

10.Биологија 1 -  Уџбеник  за први разред гимназије

Аутори: Љубица Лалић, Милица Кокотовић, Горан Милићев

Издавач: Клетт

11. Математика 1 – Збирка задатака и тестова за први разред гимназије Живорад Ивановић, Срђан Огњановић – Круг

12. Физика за 1. разред гимназије -књига- Наташа Чалуковић- Круг

13. Физика 1 – Збирка задатака за 1. разред гимназије - Наташа Чалуковић- Круг

14. I разред : важи за све смерове у I разреду

Хемија 1 – Уџбеник за први разред гимназије

- аутори: Татјана Недељковић

- издавач: Нови Логос, 2019.

15. Хемија 1 -  Збирка задатака с лабораторијским вежбама за први разред гимназије прирпдно – математичког смера

- аутори: Драгица Тривић; Милош Милчић, Вук Вуковић

- издавач: Klett, 2014.

16. Ликовна култура – Лидија Жупанић-Шуица – Клетт

17. Музичка култура за гимназије - Соња Маринковић – ЈП Завод за уџбенике;

Алтернативни уџбеник: Музичка култура 1, за први разред гимназије - Александра Паладин – Нови Логос

 

Списак уџбеника  за II  разред

Редни бр. - назив уџбеника - аутори - издавачка кућа

1. Читанка за 2.разред  гимназије -  Миодраг Павловић- Клетт

2. Граматика 2- Весна Ломпар -Клетт

3. New Headway-Inermediate Student s Book-Fourth edition -John and Liz Soars -The eng. book

4. New Headway-Inermediate Workbook-Fourth edition- John and Liz Soars -The eng. book

5. New Headway: Upper- intermediate 4th edition - društveno jezički smer -John and Liz Soars -The eng. book

6. Le nouveau taxi 2-2.raz. Methode de france -oba smera- Robert M. -Data status;

7. Le nouveau taxi 2-2.razред   Methode de france - радна свеска-оба смера-  Robert M.- Data status;

8. Руски језик - Уџбеник по коме ће се радити биће познат од 1. 9. 2020.

9. Латински јез. за 2. год. гимназије-  М.Пакиж, Т. Киселички, М. Кисић -Завод за уџб.

10. Историја за 2.раз. гимназије прир.-мат.смера- Биљана Крстић, Александар Крстић- Фреска

11. Историја за 2.раз. гимназије друштв.-јез.смера – К. Митровић- Завод за уџбенике; Алтернативни уџбеници: Историја за 2.раз. гимназије друштв.-јез.смера- Срђан Пириватрић- Клетт; Историја за 2.раз. гимназије друштв.-јез.смера – Р. Радић, Ј. Милановић - Фреска

12. Географија 2 - уџбеник за 2. раз. Гиманзије – ново издање, аутори:  Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић - NoviLogos

II разред сви смерови:

13. Биологија 2 -  Уџбеник  за други  разред гимназије

Аутори: Горан Милићев, Милица Кокотовић, Љубица Лалић

Издавач: Клетт

14. Математика 2 – Збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа – Живорад Ивановић, Срђан Огљановић – Круг

15. Збирка решених задатака из математике 2- Вене Богославов – ЈП Завод за уџбенике

16. Математика за гимназију природно-математичког смера – Владимир Мићић, Срђан Огњановић, Живорад Ивановић – ЈП Завод за уџбенике

17. Физика 2 –уџбеник за друштвено-језички смер - Милан Распоповиц - Завод за уџбенике

18. Физика 2- књига за математички смер- М. Распоповић, Ј. Шетрајчић, З. Распоповић- Завод за уџб.

19.  Физика 2- збирка задатака и тестова за други разред гимн.- Наташа Чалуковић, Наташа Каделбург- Круг

20. II разред хемија: Природно – математички смер, за остале смерове у II разреду нема одговарајућег уџбеника

Хемија 2 – Уџбеник хемије за други разред гимназије природно-математичког смера

- аутор: Снежана Рајић

- издавач: Нови Логос , Београд 2020.

21. Збирка задатака из хемије за I и II разред

- аутори: Радивој Николајевић, Милена Шурјановић

- издавач: Завод за уџбенике , Београд 1991.

22.   Психологија за 2.раз.гимназије -Психологија 2 – Биљана Милојевић-Апостоловић, Невенка Јовановић – Нови Логос

23. Информатика за други разред гимназије – Филип Марић, Душко Трифуновић, Срђан Трајковић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин – Клетт

24. Ликовна култура 2 – уџбеник за други разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељења – Лидија Жупанић-Шуица

25. Ликовна култура 2 – уџбеник за други разред гимназије општег типа и природно-математичког смера – Лидија Жупанић-Шуица

26. Музичка култура за гимназије - Соња Маринковић - ЈП Завод за уџбенике;

Алтернативни уџбеник: Музичка култура 2, за други разред гимназије - Александра Паладин -  Нови Логос

 

Списак уџбеника за  III разред

Редни бр. - назив уџбеника – аутори - издавачка кућа

1. Читанка за 3.раз. Гим-. Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ- Клетт

2. Српски језик 3, граматика за трећи разред гимназија и средњих стручних школа – Весна Ломпар, Александра Антић - Клетт

3. III1, III2 (III3, III4 за друго полугође): a)New Headway Upper-Intermediate 4th Edition - Liz Soars, John Soars - Student’s Book

b)New Headway Upper- Intermediate 4th Edition -  Liz Soars, John Soars - Workbook

III3, III4 (за прво полугође): a)New Headway Intermediate 4th Edition - Liz Soars, John Soars - Student’s Book

b)New Headway Intermediate 4th Edition -  Liz Soars, John Soars - Workbook

4. Le Nouveau taxi 3.raz. Methode de france-   Robert Menand -Data Status (уџбеници за 3. и 4. разред)

5. Руски језик - Уџбеник по коме ће се радити биће познат од 1. 9. 2020.

6. Историја за 3.раз. гимназије прир.-мат. смера и 4.раз. друштв.-јез. смера – Ђ. Ђурић, М. Павловић – Завод за уџбенике; Алтернативни уџбеници: Историја за 3.раз. гимназије прир.-мат. смера и 4.раз. друштв.-јез. смера -Мира Радојевић- Клетт; Историја за 3.раз. гимназије прир.-мат. смера и 4.раз. друштв.-јез. смера – Р. Љушић, Љ. Димић - Фреска

7. Историја за 3.раз. гимназије друштв.-јез. смера - В. Дабић, М. Антоловић, Д. Омчикус- Клетт

8. Географија 3 - уџбеник за 3. раз. гиманзије-  Винко Ковачевић, Ббосиљка Младеновић Кљајић – Клетт

9. Логика -Михајло Марковић- Завод за уџбенике; Алтенативни уџбеници: Логика – Иван Коларић - Романов; Логика – Гајо Петровић – Круг Коммерце

III разред природно-математички смер :

10.Биологија за III разред гимназије природно-математичког смера

Аутори: Радомир Коњевић, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић

Издавач:  ЗУНС Београд

11. III разред друштвено-језички смер :

Биологија за III разред  гимназије друштвено-језичког смера

Аутори: Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Драгана Цветковић, Гордана Матић, Александра Кораћ

Издавач: ЗУНС Београд

12. III разред ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику :

Нема уџбеника

НАПОМЕНА: ЗА РЕФОРМИСАНИ  3. РАЗРЕД ЈОШ УВЕК ЗА БИОЛОГИЈУ НЕМА  ЗВАНИЧНО ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, ПА У СКЛАДУ СА ТИМ ЗАДРЖАВАМО ПРАВО ДА КАДА СЕ ИСТИ ОДОБРЕ ИЗМЕНИМО ТРЕНУТНО ОДАБРАНЕ УЏБЕНИКЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНСКИ ПРЕДВИЂЕНОМ ПРОЦЕДУРОМ.

 

13. Математика 3 - збирка задатака за 3.раз.гимн.- Живорад Ивановић, Срђан Огњановић- Круг

14. Математика за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера – Јован Кечкић – ЈП Зазод за уџбенике

15. Збирка решених задатака из математике – Вене Богославов – ЈП Завод за уџбенике

16. Физика 3 друш-јез- Милан Распоповић,Зоран Распопвиц- Завод за уџб.

17. Физика 3 – Физика за трећи разред гимназија природно-математичког смера – Наташа Каделбург, Коста Панић - Круг

18. Физика 3 -збирка задатака и тестова за трећи раз. гимн.-  Наташа Ксделбург, Коста Панић- Круг

19.  Органска хемија 3

- аутор: Татјана Недељковић

- издавач: ЛОГОС, 2015

20. Збирка задатака из хемије за III и IV разред

- аутори: Јанош Чанади, Велимир Попсавин

- издавач: Завод за уџбенике , Београд 1993. (ново издање 2002.)

21. Ликовна култура 3 – Лидија Жупанић-Шуица – Клетт

22. Информатика за трећи разред гимназије – Филип Марић - Клетт

23. Музичка култура за гимназије - Соња Маринковић - Завод за уџбенике

 

Списак уџбеника за  IV разред

Редни бр. - назив уџбеника - аутори - издавачка кућа

1. Читанка за 4. разред гимн. – Љ. Бајић, М. Павловић, З. Мркаљ – Клетт

2. Граматика срп. јез за гимн. од 1. до 4. раз.- В. Ломпар, А. Антић- Клетт

3. IV1, IV2: a)New Headway Advanced 4th Edition - Liz Soars, John Soars - Student’s Book

b)New Headway Advanced 4th Edition - Liz Soars, John Soars - Workbook

4. IV3, IV4: a)New Headway Upper-Intermediate 4th Edition - Liz Soars, John Soars - Student’s Book

b)New Headway Upper- Intermediate 4th Edition - Liz Soars, John Soars - Workbook

5. Le nouveau taxi 3. methode de france-  Robert Menand- Data Status (3. и 4. разред);

6. Руски језик - Уџбеник по коме ће се радити биће познат од 1. 9. 2020.

7. Историја за 3.раз. гимназије прир.-мат. смера и 4.раз. друштв.-јез. смера – Ђ. Ђурић, М. Павловић – Завод за уџбенике; Алтернативни уџбеници: Историја за 3.раз. гимназије прир.-мат. смера и 4.раз. друштв.-јез. смера -Мира Радојевић- Клетт; Историја за 3.раз. гимназије прир.-мат. смера и 4.раз. друштв.-јез. смера – Р. Љушић, Љ. Димић - Фреска

8.  Социологија за 4. раз. гимназије – група аутора – Завод за уџбенике; Алтернативни уџбеници: Социологија за 4. раз. гимназије- Владимир Вулетић- Клетт; Социологија за 4. раз. Гимназије – Милена Станојевић – Нови Логос

9. Историја филозофије за IV  разред- Кораћ – Павловић – Завод за уџбенике; Алтернативни уџбеници: Филозофија – Иван Коларић - Романов; Филозофија - Цекић – Савић – Цветковић – Завод за уџбенике

10. Устав и права грађана за 4. раз. гимназије -Милан Гачановић- Клетт; Алтернативни уџбеници: Устав и права грађана за 4. раз. Гимназије – Славко Тадић – Завод за уџбенике; Устав и права грађана за 4. раз. Гимназије – Владимир Ђурић – Нови Логос

IV разред природно-математички смер :

11.Биологија 4. – Уџбеник за четврти разред гимназије природно-математичког смера

Аутори: Биљана Стојковић, Јасмина Шинжар Секулић

Издавач: Клетт

12. Математика 4 – Збирка задатака и тестова за четврти разред  гимназија и техничких школа -Ж.Ивановић, С.Огњановић- Круг

13. Математика са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа недељно – Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић – ЈП Завод за уџбенике

14. Математика са збирком задатака за четврти разред гимназије – Јован Кечкић – ЈП Завод за уџбенике

15. Физика 4 -јез.смер- Милан Распоповић- Завод за уџб.

16. Физика 4 збирка зад. друш.-језички смер- Наташа Чалуковић- Круг

17. Физика за 4 за четврти разред гимназије са збирком задатака и тестова- Наташа Чалуковић- Круг

18. Збирка задатака из физике за 4. раз. прир.-мат. смера -  Наташа Чалуковић- Круг

19. Хемија

- аутори: Јулијана Петровић, Смињана Велимировић

- издавач: Завод за уџбенике , Београд 1993.(ново издање 2002.)

20. Збирка задатака из хемије за III и IV разред

- аутори: Јанош Чанади, Велимир Попсавин

- издавач: Завод за уџбенике , Београд 1993. (ново издање 2002.)

21. Информатика за четврти разред гимназије – Душа Вуковић, Миодраг Ђуришић, Станка Матковић – Завод за уџбенике

22. Ликовна култура – Лидија Жупанић-Шуица – Клетт

23. Музичка култура за гимназије - Соња Маринковић - ЈП Завод за уџбенике

 

 

 

 

 

 

 

Пријаву за матурски испит можете преузети овде

 

Историјски Архив у Пироту


Историјски архив у Пироту, у складу са својом основном делатношћу и улогом Чувара прошлости, људи и догађаја, а поводом Међународног дана архива-9.јуна, расписује наградни литерарни, ликовни и фото конкурс за децу из предшколских установа, ученике свих основних и средњих школа на нивоу Пиротског округа, и све грађане са територије Пиротског управног округа.

Живот ће оздравити и ванредно стање ће се једном завршити. Оно што смо преживели, шта смо радили и урадили, како смо се чували и понашали, снашли и пронашли у свим овим данима, треба да сачувамо од заборава. За наук, пример, потврду или критику годинама и генерацијама које долазе, за нека нова истраживања, оцене и процене. Зато су и теме за овогодишњи конкурс посвећене овом времену и актуелним дешавањима:

1. Живот у граду у "Доба короне"
2. Мој живот под маском и у рукавицама
3. Поглед са терасе (прозора, из дворишта)
4. Људске нарави у времену страха и неизвесности
5. Могу ли хуманост и међуљудска солидарност да буду начин свакодневног живота, а не само начин понашања у ванредном стању?

Сви заинтерсовани своје писане и ликовне радове, и своје фотографије могу слати мејлом на електронску адресу iapirot@medianis.net и поштом на адресу: Историјски архив у Пироту, Српских владара 130, са назнаком "за наградни конкурс". Рок за слање радова је 1.јун 2020. После завршетка ванредног стања и успостављања нормалног начина рада Архива, стручна комисија (за сваку област) ће прегледати радове. Историјски архив ће, традиционално, најбоље учеснике конкурса наградити књигама и другим пригодним наградама, на манифестацији обележавања Међународног дана архива (која ће се одржати после укидања ванредног стања).

Чувајте се, и стварајте...
Историјски архив у Пироту

Алати за припрему завршног испита, пријемног испита, готови тестови

ДОПИС МИНИСТАРСТВА О ПРОМЕНИ НАСТАВНОГ КАЛЕНДАРА - настава на даљину и 15. и 16. априла (среда и четвртак)

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ

Материјале за учење добијаћете од својих предметних наставника, преко портала које сте и до сада користили, kао и преко https://classroom.google.com/

Кодове за приступање учионицама, и сличне информације у вези наставе на даљину добијаћете од својих разредних старешине, преко активних viber i facebook grupa.

********

У менију лево, имете ставку ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТА. Ту можете наћи фолдер ДОКУМЕНТА ЗА УЧЕНИКЕ. Унутра су презентације и упутства која ће Вам помоћи да организујете свој рад од куће.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ


У циљу пружања подршке ученицима и родитељима све правовремене информације о распореду емитовања образовних садржаја и другим релевантним иницијативама које доприносе остваривању предвиђених исхода наставе и учења, су доступне на линку www.rasporednastave.gov.rs.

********

ОДЛУКА ДИРЕКТОРА О ОРГАНИЗОВАЊУ НАСТАВЕ

**********

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ ОД КОРОНА ВИРУСА


- Избегавајте контакте са особама које имају знаке инфекције органа за дисање (кашаљ, кијање, цурење носа, повишена температура).

- Избегавајте масовна окупљања и боравак у простору где се налази велики број особа.

- Избегавајте руковање, љубљење и грљење при поздрављању.

- Појачајте хигијену руку (прање водом и сапуном најмање 20 секунди, или ако то није могуће, коришћење алкохолних гелова за дезинфекцију руку), нарочито након контакта са оболелим особама или боравка у потенцијално угроженом подручју.

- Уносите довољно течности, нарочито топле напитке, јер је вирус неотпоран на топлоту.

- Испирати грло дезинфекционим раствором за ту намену.

- Не додиривати нос уста и очи неопраним рукама.

- Препоручује се ношење маски преко уста и носа уколико се борави у простору где су масовна окупљања.

- Вирус може живети у одећи 6-12 сати. Прањем одеће се вирус уништава, а помаже и излагање одеће вишим температурама (излагање сунцу, пеглање).

- Кашљите или кијајте у савијени лакат или марамицу, а затим ту марамицу баците у затворену канту.

- Дезинфикујте мобилне телефоне, таблете, тастатуре компјутера и мишеве.

- Користите медицинске маске уколико имате респираторне симптоме (кашаљ, кијање), првенствено да бисте заштитили друге.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

ЗНАЦИ ИНФЕКЦИЈЕ

КОРОНА ВИРУСОМ

За разлику од грипа, који наступа нагло и тепература одмах скочи и буде висока, корона се постепено развија, температура је у почетку благо повишена и полако расте, као и остали симптоми.

Често, инфекција корона вирусом почиње грозницом, праћеном сувим кашљем, а након недељу дана доводи до губитка даха и онда је потребно болничко лечење.

Неки од симптома који се још наводе су: главобоља, кијање, кашаљ, кратак дах и потешкоће са дисањем.

Код особа са слабијим имунитетом, код старијих људи и мале деце постоји могућност да овај вирус захвати ниже дисајне органе, па се може развити упала плућа или бронхитис.

 

Ако има основа за сумњу да имате овај вирус, прво и основно је да се јавите дежурном епидемиологу у

надлежном заводу за јавно здравље.

 

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 GIMNAZIJA PIROT | Stari sajt |